<mods:mods xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:METS="http://www.loc.gov/METS/" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
                  <mods:titleInfo>
                    <mods:title>love_me</mods:title>
                    <mods:subTitle>video</mods:subTitle>
                  </mods:titleInfo>
                  <mods:name type="personal">
                    <mods:namePart>Nicholson, Ben</mods:namePart>
                    <mods:role>
                      <mods:roleTerm type="text" authority="marcrelator">creator</mods:roleTerm>
                    </mods:role>
                  </mods:name>
                  <mods:typeOfResource>moving image</mods:typeOfResource>
                  <mods:genre authority="aat">multimedia works</mods:genre>
                  <mods:genre authority="aat">electronic music</mods:genre>
                  <mods:genre authority="local">source code</mods:genre>
                  <mods:originInfo>
                    <mods:place>
                      <mods:placeTerm authority="marccountry" type="code">riu</mods:placeTerm>
                    </mods:place>
                    <mods:place>
                      <mods:placeTerm type="text">Providence,
                        R.I.</mods:placeTerm>
                    </mods:place>
                    <mods:publisher>Brown University</mods:publisher>
                    <mods:dateCreated encoding="w3cdtf">2011</mods:dateCreated>
                    <mods:issuance>monographic</mods:issuance>
                  </mods:originInfo>
                  <mods:physicalDescription>
                    <mods:extent>1 video (35:28)</mods:extent>
                  </mods:physicalDescription>
                  <mods:note>Video on Vimeo (vimeo.com/22809826)</mods:note>
                </mods:mods>